Hankkeesta

Moniäänisyysmittari syntyi, kun pieni mutta sitäkin aktiivisempi tiimi päätti luoda työkalun, jolla voidaan tuoda näkyväksi journalismin ja median moniäänisyyttä. Syntyi kunnianhimoinen hanke, jota kehitettiin Uutisraivaaja-kilpailun finaalissa.

HANKKEEN VISIO JA MISSIO

Moniäänisyysmittaria ohjaava visio on, että journalismin moniäänisyyteen panostaminen tukee erilaisten yleisöjen luottamusta journalismin merkitykseen yhteisen keskustelun areenana. Tavoite on yksinkertainen: mahdollisimman monen tulee kokea, että journalistiset sisällöt ovat oikeudenmukaisia ja vastaavat myös heidän kokemukseensa maailmasta. Pohjimmiltaan Moniäänisyysmittarin tavoitteena on siis tukea demokratiaa ja tasa-arvoa edistävää julkista keskustelua.

UUTISRAIVAAJA-FINALISTI JA KUMPPANIT

Moniäänisyysmittari oli Uutisraivaaja-kilpailun voittoa tavoitteleva finalisti kaudella 2018–2019. Uutisraivaaja on Helsingin Sanomain Säätiön innovaatiokilpailu, jonka tavoitteena on ”löytää tiedonvälitykseen ja journalismiin uusia toimintatapoja sekä kannattavia liiketoimintamalleja.” Kaudella oli mukana viisi finalistia, joista jokainen sai 10 000 euron siemenrahan keväällä 2019.

Moniäänisyysmittarin tiimi onnittelee RAREa, joka vei ansaitusti voiton 23. lokakuuta 2019! Löydämme varmasti kiinnostavia yhteistyön paikkoja myös heidän kanssaan, sillä moniäänisyyden kysymykset ovat tulevaisuudessa aina vain tärkeämpiä, myös nuorille suunnatuissa mediasisällöissä.

Tiimimme sai paljon Uutisraivaajasta ja kehitystyö on edennyt huimasti puolessa vuodessa. Olemme päässeet hyvään vauhtiin yhteistyökumppaneiden kanssa ja seuraavia askeleita mietitään jo. Uutisraivaajan finaalivaiheessa mittari eteni ison harppauksen eteenpäin. Ratkaisevana tekijänä oli yhteistyö Yleisradion ja STT:n kanssa. Nämä kaksi mediataloa antoivat data-aineistojaan käyttöömme teknologian kehittämistä ja testaamista varten.

HANKKEEN TAUSTA: SOVITTELUJOURNALISMI

Sovittelujournalismi on ajattelun ja toiminnan tapa, joka auttaa hahmottamaan ristiriitoja muuten kuin vain vastakkainasetteluna. Se pyrkii ehkäisemään ja purkamaan vastakkainasetteluja yhteiskunnassa sekä luomaan keskusteluyhteyden eri tavoin ajattelevien ihmisten välille. Näiden ajatusten pohjalta syntyi Sovittelujournalistien yhdistys Sopiva ry.

Yhdistys on tilaisuuksissaan ja toiminnassaan kuullut monia toimittajien kokemuksia ja ajatuksia. Yhdistyksen aktiivit tunnistivat tarpeen luoda uudenlainen työkalu journalismin sisältöjen ja näkökulmien arvioimiseksi ja mittaamiseksi. Näin syntyi Moniäänisyysmittari.

Tiimissämme yhdistyy osaamista ja kokemusta ohjelmoinnin, journalismin, viestinnän ja mediatutkimuksen aloilta. Siksi ymmärrämme niin mediatalojen ja toimitusten arkea, analytiikka- ja ohjelmistopalvelujen maailmaa kuin yleisöjen ja yhteiskunnan näkökulmaa journalismiin ja julkiseen keskusteluun.

tiimi (at) moniaanisyysmittari.fi