Mittarista

MIKÄ ON MONIÄÄNISYYSMITTARI?

Moniäänisyysmittari analysoi mediatalojen sisältödataa, tunnistaa teksteistä erilaisia toimijoita ja heihin liittyviä tietoja sekä kertoo, keiden ääni kuuluu erilaisissa julkisissa keskusteluissa. Toimitusten sisäisen kehittämistyön lisäksi tämä tieto mahdollistaa entistä paremman läpinäkyvyyden, kun epäilyihin journalismin yksipuolisuudesta voidaan vastata konkreettisilla numeroilla ja kaavioilla.

MITÄ TEKNOLOGIAA MITTARI HYÖDYNTÄÄ?

Moniäänisyysmittari perustuu NLP-kieliteknologiaan (Natural Language Processing). Palvelu selvittää ensin tekstin kieliopilliset piirteet, kuten sanaluokat ja sanojen perusmuodot, minkä jälkeen se etsii tekstistä fraaseja. Lopuksi käyttöliittymä tekee haut käyttäjän pyytämin rajauksin ja piirtää kuvaajat.

MITÄ MITTARILLA SAA SELVILLE?

Tällä hetkellä palvelu löytää henkilöiden nimet, nimiin liittyvät tittelit sekä nimiin liittyvät puoluekannat silloin, kun ne on tekstissä mainittu. Lisäksi mittari tunnistaa myös henkilöiden sukupuolen etunimien perusteella Väestörekisterikeskuksen tietokantaa hyödyntäen. Tämä mahdollistaa sukupuolijakauman tarkastelun eri aiheissa ja muihin hakuehtoihin yhdistämällä, esimerkiksi kuinka suuri osa titteliin rehtori yhdistyvistä henkilöistä on naisia.

MITEN MITTARI EROAA MUISTA?

Mediakäyttäjien kävijöitä ja lukutottumuksia seurataan tarkkaan, usein ulkopuolisten palvelujen avulla. Viime vuosina analytiikkaa on ryhdytty hyödyntämään toimituksissa sisällön tarkasteluun, mistä esimerkkinä sukupuolijakaumalaskuri. Moniäänisyysmittari vie kuitenkin analytiikan paljon pidemmälle kuin yksikään olemassa oleva palvelu: se tuottaa tietoa muun muassa siitä, minkä ammattiryhmien ja organisaatioiden edustajat osallistuvat julkiseen keskusteluun mediassa. Moniäänisyysmittari tuo moniäänisyyden automatisoidun analysoinnin kaikkien toimittajien ja toimitusten ulottuville.

Mikäli toimituksenne on kiinnostunut käyttämään Moniäänisyysmittaria työkaluna, otathan meihin yhteyttä.

Moniäänisyysmittari tekee sellaista perustavanlaatuista analyysityötä, joka ennen tehtiin käsin tutkijoiden työpöydillä ja sanomalehtivarastoissa. Mittari tekee tutkijoiden puolesta puuduttavan mutta tärkeän ensivaiheen ja vapauttaa aikaa laadulliseen analyysiin. Toimitusten ja tutkijoiden rooliksi jää yhä tulkintojen ja johtopäätösten tekeminen.

Laura Ahva, tutkija, Tampereen yliopisto

tiimi (at) moniaanisyysmittari.fi